ایران را می توان در یک کلمه شناخت ، سرزمین عشقها

ایران را می توان در یک کلمه شناخت ، سرزمین عشقها | ایران را می توان در یک کلمه شناخت ، سرزمین عشقها

ایران را می توان در یک کلمه شناخت ، سرزمین عشقها

  • 1397/11/29
ما در سرزمینی زندگی می کنیم که از نظر قدمت ، فرهنگ و تاریخ ، می توان گفت : از خیلی کشورهای متمدن دنیا بالاتریم . سرزمین ایران از تمدن های دور بسیار غنی بوده ، سرزمینی با رسوم های گوناگون و جشن هایی بس زیبا با فرهنگی بسیار کهن . چه بسا اگر تاریخ را ورق بزنیم حتماً به خود می بالیم که چنین سرزمینی زیستگاهمان است.


سپندارمزگان یا اسپندگان که روز عشق ورزی به زنان است از روزگار باستانی و قدیم ایران نامیده می شده . این روز در 5 اسفند ماه نام گذاری شده ولی در تقویم زرتشی که با ماه های خورشیدی فرق می کرد 29 بهمن آمده .
این روز نیز در آثار ابوریحان بیرونی آمده است و پس از ایشان در زمان حکیم عمر خیام هم آورده شده ، در زمان باستان بسیار این روز را ارج می نهادند ، در این روز مردان نه تنها به زنان و مادران خود هدیه می دادند آنان را مانند یک پادشاه بر تخت می نشاندند و از آنها اطاعت می نمودند. این روز آیین هایی هم داشته که آنگونه که ابوریحان بیرونی نگاشته اند : ایزد منان حامی و پشتیبان زنان درست کار و پارسا بوده است .
یکی از آنها نامش سپندارمذ بوده که نگهبان زمین است که برمی گردد به زنان که در زندگی انسانها نقش باروری و باردهی دارد که برای گرامیداشت زنان برگزار می شد و از دیرباز روز زن و مادر نامیده می شد و نام سپندارمذ در واژه زبان فارسی همان اسفند می باشد که به معنی بردباری و فروتنی و مقدس می باشد .
نام های دیگری در آیین ها بوده که از این قرار است : در روز اسپندگان چند جشن با مراسمی خاص برگزار می گشت ، مثل مردگیران که باز ویژه زنان بوده در این روز هم  مردان هدیه می دادند و از زنان و مادران خود قدردانی می کردند که بیشتر مدنظر همان قدردانی بوده .

 

پیام ها (0)

ارسال پیام